• 793 585 023
  • biuro@niezapominajka.in
  • Pon - Pt: 6:30 - 17:00

Plan Dnia

6:30 - 8:30

Schodzenie się dzieci zabawy, dowolne w kąciakach zainteresowań

8:30 - 9:00

Ćwiczenia poranne , zabawy ruchowe organizujące i dyscyplinujące dzieci, czynności samoobsługowe przed śniadaniem - kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków kulturalnych i higienicznych;

9:00 - 9:30

Śniadanie

9:30 - 11:15

Zajęcia -wychowawczo dydaktyczne realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego wspomagające, realizacja podstawy programowej, całościowy rozwój dziecka i przygotowujące go do podjęcia nauki w szkole; zabawy dowolne – realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; prace porządkowe przed wyjściem na plac zabaw; gry i zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe;

11:15 - 11:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem – kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu;

11:30 - 12:00

Obiad

12:00 - 13:45

Przygotowanie do drzemki, drzemka (najmłodsza grupa) ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych , zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym; ( starsza grupa)

13:45 - 14:00

Przygotowanie do podwieczorku I, czynności higieniczne

14:00 - 14:30

Podwieczorek I

14:30 - 15:45

Swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno – techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty indywidualne z rodzicami

15:45 - 16:00

Przygotowanie do podwieczorku II, czynności higieniczne

16:00 - 16:30

Podwieczorek II

16:30 - 17:00

Rozchodzenie się dzieci

Copyright niezapominajka.pl © 2019 All Rights Reserved.