Plan Dnia

GRUPA 3 i 4 LATKÓW

6:30 - 8:00

Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci gry, zabawy przy stolikach, zabawy konstrukcyjne, wspólne czytanie książek

8:00 - 8:40

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci, zabawy muzyczno-taneczne, integracyjno-ruchowe, ruch przy muzyce, gimnastyka poranna, nauka piosenek i wierszyków

8:40 - 9:30

Czynności przygotowujące do śniadania i śniadanie: Wdrażanie do czynności higienicznych przed posiłkiem oraz nauka postaw zwyczajowo-kulturowych podczas posiłku.

9:30 - 10:10

Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy grupy oraz harmonogramu zajęć, język angielski, rytmika, zajęcia plastyczne. - 3 latki Zajęcia poznawczo-wychowawcze cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy przedszkola oraz planu pracy w danym dniu, z wykorzystaniem metod: dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, ruch rozwijający W. Scherborne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia grafomotoryczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, realizacja projektów, zajęcia sprawnościowe i sportowe, praca indywidualna.

10:10 - 11:15

Czynności przygotowujące do wyjścia do ogrodu, wdrażanie do samodzielnego ubierania oraz rozbierania się, zabawy ruchowe w ogrodzie, ćwiczenie motoryki dużej oraz małej.

11:15 - 11:30

Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu, obiad oraz wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków.

12:00 - 13:45

Przygotowania do leżakowania, leżakowanie ( 3 latki), słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej, słuchanie muzyki, słuchanie bajek, słuchanie dźwięków przyrody (płyty), relaks, zabawy dźwiękonaśladowcze, masażyki, zabawy paluszkowe( 4 latki). – 4 latki Zajęcia poznawczo-wychowawcze cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy przedszkola oraz planu pracy w danym dniu, z wykorzystaniem metod: dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, ruch rozwijający W. Scherborne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia grafomotoryczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, realizacja projektów, zajęcia sprawnościowe i sportowe, praca indywidualna.

13:45 - 14:20

Przygotowania do pierwszego podwieczorku, pierwszy podwieczorek Wdrażanie do czynności higienicznych przed posiłkiem oraz nauka postaw zwyczajowo-kulturowych podczas posiłku.

14:20 - 15:40

Zabawy ruchowe, muzyczne, integracyjne, konstrukcyjne, czytanie literatury dziecięcej, gry zabawy przy stolikach, praca indywidualna, zabawy na świeżym powietrzu

15:40 - 16.20

Przygotowania do II podwieczorku, II podwieczorek Wdrażanie do czynności higienicznych przed posiłkiem oraz po posiłku

16:20 - 17:00

Gry i zabawy przy stolikach, lepienie, wycinanie, klejenie, rysowanie, zabawy konstrukcyjne, oglądanie oraz wspólne czytanie książek dziecięcych

GRUPA 5 LATKÓW

6:30 - 8:00

Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci, gry, zabawy przy stolikach, zabawy konstrukcyjne, wspólne czytanie lub oglądanie książek

8:00 – 8:40

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci, zabawy muzyczno-taneczne, integracyjno-ruchowe, ruch przy muzyce, gimnastyka poranna, nauka piosenek i wierszyków

8:40 – 9:30

Czynności przygotowujące do śniadania i śniadanie. Utrwalanie czynności higienicznych przed posiłkiem oraz utrwalenie zachowań zwyczajowo-kulturowych

9:30 – 10:10

Zajęcia poznawczo-wychowawcze cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy przedszkola oraz planu dnia, z wykorzystaniem metod: dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, ruch rozwijający W. Scherborne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia grafomotoryczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, realizacja projektów, zajęcia sprawnościowe i sportowe, praca indywidualna

10:10 - 11.15

Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy grupy na dany dzień, język angielski, rytmika, zajęcia plastyczne

11.15 – 11:30

Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu, obiad. Utrwalenie zasad kulturalnego spożywania posiłków.

12.00 – 12.30

Odpoczynek – relaksacja: słuchanie muzyki, słuchanie bajek, słuchanie dźwięków przyrody (płyty), relaks, zabawy dźwiękonaśladowcze, masażyki, zabawy paluszkowe

12.30 - 13.45

Przygotowania do wyjścia na plac zabaw, zabawy na placu zabaw : zawody sportowe, nauka gier zespołowych, zabawy ruchowe usprawniające motorykę

13.45 – 14.20

Przygotowania do pierwszego podwieczorku, pierwszy podwieczorek, utrwalenie zasad kulturalnego spożywania posiłków

14.20 - 15.40

Zabawy ruchowe, muzyczne, integracyjne, konstrukcyjne, czytanie literatury dziecięcej, gry zabawy przy stolikach, praca indywidualna, zabawy na świeżym powietrzu

15.40 - 16.20

Przygotowania do II podwieczorku, II podwieczorek. Utrwalenie zasad kulturalnego spożywania posiłków

16.20 – 17.00

Gry i zabawy przy stolikach, lepienie, wycinanie, klejenie, rysowanie, malowanie, zabawy konstrukcyjne, oglądanie książek oraz czytanie literatury dziecięcej

Copyright niezapominajka.pl © 2019 All Rights Reserved.