O nas

Nasze przedszkole zaczyna działalność od września 2019 roku, naszym celem jest dbanie o harmonijny rozwój dziecka w przyjaznym dla niego otoczeniu . Podstawą jest dla nas traktowanie dziecka z szacunkiem i uważnością oraz zapewnienie mu stymulujących, optymalnych warunków do jego rozwoju.
Wierzymy, że dziecko pragnie i umie się rozwijać, wzrastać, a naszym zadaniem jest stworzenie mu do tego odpowiednich warunków. Dlatego proponujemy naukę przez zabawę, kontakt z rówieśnikami i z naturą. Zapewniamy dużo ruchu i aktywności, odpowiednie odżywianie, podążanie za potrzebami i emocjami dziecka, kształtowanie wartości, jasnych reguł i zasad. Dbamy o naukę samodzielności, współpracy, uważności i rozwiązywania problemów.
Stałym elementem naszego przedszkola jest rozmowa i obecność oraz akceptacja każdego dziecka ze strony pracowników. Przedszkole daje również przestrzeń na odpoczynek oraz naturalną swobodną zabawę, każdego dnia.

Blisko natury

Pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą poprzez tworzenie warunków do samodzielnej eksploracji otaczającej dziecko przyrody jest jednym z ważniejszych założeń przedszkola. Rozumiemy przez to rozwijanie u dziecka szacunku dla systemu ekologicznego ziemi i naukę życia w zgodzie z naturą i jej rytmem. Zależy nam na tworzeniu warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości, ale też poznanie norm odnoszących się do środowiska adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. Przedszkolaki dużą część czasu spędzają na powietrzu, ucząc się, bawiąc swobodnie, odkrywając, eksperymentując, doświadczając. Nasze przedszkole posiada duży przestronny plac zabaw ponad 400m2, gdzie umożliwiamy dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu oraz rozbudzamy zainteresowania przyrodnicze, poprzez obserwacje roślin oraz zwierząt, które pojawiają się wokół terenu przedszkola. Promujemy zdrowy styl życia, poprzez zdrowe posiłki z własnej kuchni, które są ustalane z dietetykiem.Wierzymy, że dziecko pragnie i umie się rozwijać, wzrastać, a naszym zadaniem jest stworzenie mu do tego odpowiednich warunków. Dlatego proponujemy naukę przez zabawę, kontakt z rówieśnikami i z naturą. Zapewniamy dużo ruchu i aktywności, odpowiednie odżywianie, podążanie za potrzebami i emocjami dziecka, kształtowanie wartości, jasnych reguł i zasad. Dbamy o naukę samodzielności, współpracy, uważności i rozwiązywania problemów.
Stałym elementem naszego przedszkola jest rozmowa i obecność oraz akceptacja każdego dziecka ze strony pracowników. Przedszkole daje również przestrzeń na odpoczynek oraz naturalną swobodną zabawę, każdego dnia.

W przyjaznym otoczeniu

Atmosferę miejsca tworzą ludzie, dlatego tak dobraliśmy kadrę, aby z szacunkiem umiała przekazać dziecku to, co ważne i cenne dla jego rozwoju. Kadrę specjalistów tworzą ludzie, którzy z ogromnym zaangażowaniem dbają o bezpieczną przestrzeń dzieci do tego, aby ich pobyt w przedszkolu stanowił czas na ruch i zabawę, a także dawał pole do doświadczeń rozwojowych budujących w pełni dojrzałość szkolną. Nauczyciele w przedszkolu organizują zajęcia pod indywidualne możliwości dzieci oraz ich oczekiwania poznawcze. Biorą też pod uwagę wyrażane stany emocjonalne i komunikowane potrzeby. Forma komunikacji dorosłego z dzieckiem, jaką stosują nauczyciele sprzyja rozwojowi optymistycznego stylu wyjaśniania i budowaniu w dzieciach nastawienia na rozwój.

Wygląd przedszkola i sposób zaprojektowania przestrzeni, ma dla nas bardzo ważne znaczenie, ponieważ pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych form aktywności oraz może wpłynąć na ich wrażliwość estetyczną i samopoczucie.  Posiadamy trzy duże sale ponad 70m2 oraz stołówkę .Wyposażenie sal ma na celu pobudzanie dziecięcej wyobraźni i naturalnej ekspresji. Kąciki przyrodnicze, obecne w otoczeniu dziecka są dla niego zachętą do twórczej zabawy i rozwoju, ale zachęcają dzieci do samodzielnych działań, eksperymentowania, zdobywania i utrwalania zdobytej wiedzy oraz inspirują do własnych eksperymentów poznawczych. Wspierają ponadto kreatywność dziecka, jego rozwój społeczny, emocjonalny, uczą koncentracji.

W ciekawy i inspirujący sposób

Zajęcia, które proponujemy dla dzieci w plenerze, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, są dla nas pomysłem na rozwijanie u dziecka zainteresowań, wrażliwości i stanowią też zachętę do samodzielnych poszukiwań zgodnie z ich tempem i rozwojem oraz poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb, oryginalności i jego zainteresowań. Takie wizyty pomagają również odpowiadać na pytanie „Jak to działa?”, „ Jak rozwiązać problem?”. Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie tego rodzaju eksploracji, ponadto wyrabiamy tym samym nawyk aktywnego sposobu spędzania czasu.

Nasze przedszkole oferuje dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego, jaz w tygodniu zajęcia muzyczne oraz taniec.

Zależy nam na współpracy z Rodzicami i współdziałaniu na rzecz dzieci, dlatego rozmawiamy, wspieramy ale i prosimy o wsparcie. Organizujemy też profesjonalne szkolenia i spotkania z autorytetami z dziedziny rozwoju, wychowania i zdrowia dziecka, w których biorą udział zarówno Rodzice jak i Kadra przedszkola.

Copyright niezapominajka.pl © 2019 All Rights Reserved.